Koronautbrudd i Lavangen kommune

Det er i dag påvist 7 smittede personer i Lavangen kommune.  2 beboere og 2 ansatte ved Lavangsheimen har fått påvist smitte.  De øvrige 3 er nærkontakter. 

En stor andel av de ansatte innenfor PRO- avdelingene er i dag testet. Alle beboere er testet.  En stor andel av beboerne har fått 3. dose av Covid-19 vaksinen. Det jobbes videre med å få kartlagt evt. videre spredning.

  • Lavangen skole og Lauvmakken barnehage drives inntil videre som normalt.
  • Lavangsheimen er stengt for besøkende.

Det er i forbindelse med utbruddet avviklet møte i kriseledelsen.

Følgende tiltak iverksettes fra kl 00.00 den 11.11.21 og skal gjelde i 7 dager:

  • Det pålegges bruk av munnbind på offentlige steder og transportmidler
  • Opprettholde minimum 1 meters avstand.
  • God håndhygiene.
  • Personer som er syke oppfordres til å holde seg hjemme.
  • Bruk av hjemmekontor der dette er mulig.
  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner bør ha lav terskel for å teste seg.

 

Lokal korona-telefon til Astafjordlegen: tlf. 930 98 402 ( besvares mellom 08.00-23.00)

Nærmere råd og veiledning finnes her fra FHI.
Mer info: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

Kriseledelsen