Antall smittede personer er økt med 2 fra i går, slik at det nå er påvist totalt 14 smittede personer i Lavangen kommune, hvorav 2 beboere ved Lavangsheimen.  Resterende er ansatte og nærkontakter.  

Det jobbes fortsatt med å få avklart evt. videre spredning. Det er fortsatt stor pågang på testing. Testresultatene forventes å foreligge over helgen. 

For å sikre en forsvarlig drift ved Lavangsheimen er aktiviteten i andre tjenester midlertidig redusert.  

Lokal korona-telefon til Astafjordlegen: tlf. 930 98 402 (besvares mellom 08.00-23.00) 

Nærmere råd og veiledning finnes her fra FHI. 
Mer info: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 

 

Kriseledelsen