Universitetet i Oslo gjennomfører et prosjekt som skal kartlegge sykdomsforløpet blant de som er i hjemmekarantene og følges opp av primærhelsetjenesten.
Informasjonsmateriell er utarbeidet av forskerne bak prosjektet COVIDNOR. Ved at smittede/syke fører en «symptomdagbok», tar prosjektet sikte på å kartlegge sykdomsforløpet blant de som er i hjemmekarantene og følges opp av primærhelsetjenesten.

Ettersom målgruppa/respondenter er personer i isolasjon eller karantene, er det viktig å komme i kontakt med disse.

Forskerne bak studien ønsker

1) at vedlagte flyer/poster henges opp på feberpoliklinikker o.l. og
2) at de som tester/følger opp pasienter kan orientere om studien til aktuelle pasienter de er i kontakt med.

Prosjektet, som ledes fra Inst. for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, fikk støtte fra Forskningsrådet i deres hasteutlysning i forbindelse med pandemiutbruddet i mars.

Utfyllende informasjon fra Universitetet i Oslo