Krigen i Ukraina ryster nå en hel verden og hver og en av oss.
Vi er vitner til noe vi ikke trodde vi skulle få oppleve i Europa igjen.
En situasjon vi må tilbake til 2. verdenskrig for å finne paralleller til.

Det Ukrainske folket kjemper for sitt land.

Det er ikke vanlige russere som har startet denne krigen.
Det fulle ansvaret for denne krigen ligger hos lederskapet i Russland.

 

Jeg har i likhet med mange andre ordførere i Norge gitt støtte til oppropet «Ja til demokrati, nei til krig» etter et initiativ fra fire Østfoldkommuner
Jeg har også støttet at Hålogalandsrådet fremmer en uttalelse på vegne av medlemskommunene i Hålogalandsrådet om situasjonen.
Uttalelsen kan leses i en annen artikkel på kommunens hjemmeside og Hålogalandsrådets hjemmeside www.http://halogalandsradet.no


Den humanitære situasjonen i Ukraina forverres for hver dag som krigen fortsetter.
Dette gjelder både de som søker trygghet i nabolandene og de som fortsatt er i Ukraina.
Vi kan stå overfor den største humanitære katastrofen i Europa siden andre verdenskrig.
Tirsdag denne uken var om lag 1000 Ukrainere er registrert inn til Norge.
Det vil komme flere. Norge stiller opp for Ukraina og det ukrainske folk.

Vi er klare for å ta imot ukrainske flytninger.
Her kan vi bidra og ta godt imot de som kommer.
 

Tirsdag 1. mars ble det satt opp ekstraordinært formannskapsmøte for å ta stilling til om Lavangen kommune kunne bistå i mottak av flyktninger dersom dette skulle bli aktuelt.

FSK - 009/22 Vedtak:

Lavangen kommune vil p.g.a. den pågående krigssituasjonen - Russland og Ukraina, tilby mottak av 40 flyktninger fra Ukraina.

Vedtaket er fattet med bakrunn i gjennomgang gjort av kommunedirektøren i ledergruppa.

 

De neste dagene blir trolig svært dramatiske.
Og bildene vi ser fra Ukraina smerter og berører oss alle.
Jeg er redd vi må forberede oss på å se mere grufullheter i tiden fremover

 

Urolige tider fører til mange spørsmål.

Statsforvalteren har samlet noen av de mest sentrale kildene til oppdatert informasjon om den spente situasjonen i Europa, og hvordan det kan påvirke oss.

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/nyheter/2022/03/atomsikkerhet-og-beredskap/

 

Det er direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som både følger situasjonen og som fortløpende vurderer ulike scenerier for hva som kan skje dersom et av Ukrainas atomanlegg skulle bli utsatt for en hendelse.

En fortløpende vurdering kan du lese på DSA sine sider. 

https://dsa.no/atomberedskap/ukraina--atomsikkerhet-og-beredskap
 

Ved en atomhendelse har kommunen en plan for utdeling av jodtabletter til innbyggere i målgruppen
(Se egen informasjon på hjemmesiden)

Lavangen kommune har følgende kapasitet på tilfluktsrom ( rom som er bygget som tilfluktsrom):

Lavangsheimen 

  • 20 pasienter +
  • 40 plasser

Ornessenteret integrert i verkstedhallen. 

  • 80 plasser

Total kapasitet i Lavangen kommune er med andre ord plass til 140 personer. 

Tilfluktsrommet som er en del av bygningsmassen på Lavangsheimen, er bygget for å kunne gi beboere og ansatte ved Lavangsheimen beskyttelse om det skulle oppstå behov for dette. 

Det samme gjelder for det tilfluktsrommet som er en del av verkstedhallen i tidligere videregående skole, nå Ornessenteret. Dette ble opprinnelig bygget for å kunne gi elever og ansatte knyttet til skolen beskyttelse dersom et slikt behov skulle oppstå.

Vi gjør i tillegg en vurdering av andre deler av bygningsmassen som vil kunne gi økt beskyttelsesgrad.

 

Hege Rollmoen
Ordfører