Det er for tiden stor økning i kororasmitte i vår region. Flere kommuner innfører nå strengere restriksjoner for å hindre smittespredning. Lavangen skole har den siste tiden hatt et høyt antall elever og ansatte som er syke med influensa.

Lavangen kommune har på bakgrunn av dette valgt å utsette årets kulturkveld. Vi beklager dette, og kulturkvelden vil bli avviklet på et senere tidspunkt på nyåret.

Elevene møter som vanlig på skolen onsdag 10.november 2021.

 

 

Med hilsen

Lavangen kommune/Loábaga suohkan
Erling Hanssen
Kommunedirektør