Hvem skal få årets kulturpris?  Retningslinjer og oversikt over  tidligere vinnere leser du her
Hvem skal få årets ungdomspris? Retningslinjer og oversikt over tidligere vinnere leser du her

Send skriftlig og begrunnet forslag til Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll innen 01.06.2022.
Send dette gjerne pr. e-post: post@lavangen.kommune.no

Formannskapet  gjør vedtak om hvem prisene skal gis til.
Prisene deles ut i Lavangsvekka (20.-26.06.22)

Ordfører Hege M. Rollmoen