Kurs i samisk for nybegynnere 

Det er planlagt oppstart av samisk kurs for nybegynnere høsten 2021. Avlagt eksamen gir kompetanse til opptak i samisk semesteremne på Sámi allaskuvlla.

  • SÁÁL 1 oppstart 23 august kl. 10:00 på Ástávuona Giellagoahtie. Undervisning hele uka.
  • SÁÁL 2 oppstart uke 41.

Hvert kurs strekker seg over 25 dager som er fordelt på 5 forelesningsuker.

Kursplan og informasjon om oppmelding til eksamen blir tatt opp på første ukessamling.

I påmeldingen må dere oppi hvilke kurs dere ønsker å delta på. For de som har tatt samiskkurs tidligere er det mulig å melde seg direkte på SÁÁL 2. Vi måte vite hvor mange deltakere det blir på hvert kurs slik at vi kan tilrettelegge i god tid før kursstart. 

Påmeldingsfrist 15. Juli 2021 

Kursene arrangeres i samarbeid med Sámi allaskuvla. Eksamen arrangeres som privatisteksamen samtidig med ordinær eksamen fastsatt av Sámi allaskuvla. Frist for eksamenspåmelding høstsemestret er 1. september

Kursene er finansiert gjennom tilskudd fra Sametinget. Eksamensavgift og semesteravgift kommer i tillegg. 

Påmelding sendes på e-mail til: 

lars.joar.halonen@lavangen.kommune.no   og  kristinae@lavangen.kommune.no 

 


Sámegielat álgokursa 

Sámegielat álgokursa lea plánejuvvon čakčat 2021. Dohkkehuvvon eksámen addá gelbbolašvuođa sámegielat lohkanbadjái sisaváldimii Sámi allaskuvllas. 

SÁÁL 1 álgá borgemánu 23. Beaivvi. 

SÁÁL 2 álgá vahkku 41. 

Dieđihanáigemearri suoidnemánu 15.beaivvi 2021 

Kurssat lágiduvvo ovttas Sámi allaskuvllain. Eksámen lágiduvvo privatistaeksámenin seammás go dábálaš eksámen maid Sámi allaskuvla lágida. Áigemearri dieđihit čakčalohkanbaji eksámenii lea čakčamánu 1.beaivvi. 

Kursa ruhtaduvvo Sámediggi doarjagiid bokte. Eksámen- ja lohkanbaji divvagat bohtet lassin. 

Sádde dieđiheami e-poasta bokte:  

lars.joar.halonen@lavangen.kommune.no   ja   kristinae@lavangen.kommune.no