- Hvordan blir morgendagens tjenester for eldre?
- Er bruk av GPS et gode eller det motsatte?

Konsulent Tone Bye i Pensjonistforbundet holder kurs om moderne hjelpemidler - ofte omtalt som velferdsteknologi.
Sted: Auditoriet på Sjøvegan videregående skole mandag 24. september 2018 kl. 12.30-15.30.
         Pause med salg av kaffe og rundstykker. 
Kurset er åpent for alle interesserte.

Arr.: Salangen pensjonistforening, Lavangen pensjonistforening og Sjøvegan videregående skoles pensjonistforening.