Friluftslivets muligheter innbyr til rekreasjon, tilhørighet, trim/mosjon i verdens beste treningsstudio, og mere til.
Lavangen kommune og Midtre Hålogaland friluftsråd inviterer frivillige lag og foreninger til et temakurs/ideverksted tilknyttet tilskuddsordninger innen friluftsliv.
Det finnes gode muligheter for frivillige lag og foreninger å omsøke tilskudd til friluftsprosjekt, anlegg eller aktivitet. 
 
Innhold:
- Gjennomgang av hvilke tilskuddsmuligheter som finnes for frivilligheten
- Tips til søknadsutforming
- Ideverksted rundt mulige prosjekter i Lavangen
 
Sted: Lavangen bibliotek
Tid: Tirsdag 26. januar 2021 kl 18-20
 
Påmelding til Anne Strømmesen: anne.strommesen@lavangen.kommune.no innen onsdag 20. januar 2021.
Begrenset antall plasser gitt koronasituasjonen.
Det settes opp flere kurs hvis interessen tilsier det.
 
Velkommen!
 
Arr.: Midtre Hålogaland friluftsråd og Lavangen kommune