Lavangen skole har behov for lærervikarer for kortere eller lengre peroder fra snarest. Du må være over 18 år. Helst må du ha lærerutdanning, men studiekompetanse fra videregående skole eller tilsvarende går også som tilkallingsvikar.  Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for undervisningsarbeid. Ta gjerne kontakt med Lavangen skole - rektor tlf. 404 14 761/922 02 501 eller Elisabeth Tobiassen, tlf. 922 35 343, om du ønsker å vite mer.

Om du er interessert - sendt mail til elisabeth.tobiassen@lavangen.kommune.no , mona.ramboe@lavangen.kommune.no eller til postmottak@lavangen.kommune.no. Du kan også sende pr. post til: Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll.  Skriv kort litt om deg selv (utdanning og praksis) og telefonnummer. Gjerne også om du er tilgjengelig hver dag eller ikke.