Lauvhallen er opptatt i ukene 42 og 43 og kan ikke brukes til trening og fysisk aktivitet. Årsaken er forberedelse og gjennomføring av skolens kulturkveld 17.10 og utstilling "Barnens raid" som skal stå i uke 43.
 

Bassenget
Bassenget er klart til bruk fra og med torsdag 10. oktober. Og det kan brukes i ukene 42 og 43 når Lauvhallen ikke kan brukes til trening og fysisk aktivitet.