Alle lag/foreninger/bedrifter som ønsker treningstid i  Lauvhallen i tiden 20.08.20 - 20.06.21 må nå sende oss skriftlig søknad. Tildeling av treningstid gjelder bare for 1 sesong. Alle må søke på nytt og bruke søknadsskjema:

 SØKNADSSKJEMA (Pdf.) 

Utfylt søknadsskjema sendes/ leveres Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll innen 14.august 2020.
Bruk av Lauvhallen (hall og basseng) faktureres i hht kommunestyrets vedtak.
 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med leder i ditt eget lag. Evt. ta kontakt med kommunen postmottak@lavangen.kommune.no