Pga. pågående arbeider med varmeanlegget ser vi behov for å stenge ned mest mulig i Lauvhallen. Dette for å få mest mulig utnyttelse av tilgjengelig energi til skolelokalene.
Hallen stenges for all bruk inntil ny midlertidig varmeløsning er på plass.

Det kommer ny melding når Lauvhallen åpner igjen.
 
Teknisk etat