Vi er et sokn med en kirke. I tillegg til den utlyste stillingen består staben av sokneprest, kirkeverge og kirketjener. Vi er en liten stab som er avhengige av å samarbeide med hverandre.
Vi har nå ledig 20 % fast stilling som menighetsarbeider med ansvar for trosopplæring. Tiltredelse snarlig. Menighetsarbeider vil ha et nært samarbeid med sokneprest.

Arbeidsoppgaver

-   Planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak i henhold til trosopplæringsplanen

-   Bidra til å rekruttere og inspirere frivillige medarbeidere

-   Delta på enkelte gudstjenester tilknyttet trosopplæringstiltak

-   Ha sete i barne- og ungdomsutvalget

 

Kvalifikasjoner

-  Utdanning innen pedagogikk, kristendom eller musikk/drama

-  Andre med annen utdanning/bakgrunn kan søke

- Kunnskap om samisk språk og/eller kultur vektlegges

 

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som:

- formidler kristen tro og verdier med glede og engasjement

- har erfaring fra barne- og ungdomsarbeid

- er selvstendig og har evnen til å samarbeide

- har evnen til å organisere, arbeide målrettet og strukturert

- personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

-  Et hyggelig arbeidsmiljø

-  Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor

-  Pensjonsordning i KLP

 

Annet

Den som tilsettes må

  • Være medlem i Den norske kirke
  • Levere tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) ved ansettelse
  • Påregne noe kvelds- og helgearbeid

 

Nærmere opplysninger fås hos Tonje Østvik, kirkeverge tlf 913 61 247.

Søknaden sendes på mail til: to368@kirken.no

 

Søknadsfrist: 28 oktober 2019

Stillingen kan kombineres med 35% ledig menighetsarbeiderstilling i Salangen