Her skal det bli utendørs tuftepark for alle som ønsker å trene. Det er Adrenalin treningssenter og Lavangen kommune som står for utbyggingen, nå med solid drahjelp fra lokalt næringsliv i form av Lavangen maskin. Uten denne hjelpen hadde det vært vanskelig å realisere prosjektet.

Tufteparken er en del av Elveparksprosjektet som er et bolystprosjekt i regi av Lavangen kommune. Det planlegges kulturscene, pumptrack, buldrestein for klatring, utvikling av sansehagen utenfor Lavangsheimen etc. Vi ønsker aktiviteter og møteplasser for alle i sentrum av Tennevoll der både frivilligsentralen, Lavangsheimen, Coop butikken, Ástávuona Giellagoahtie, Lavangen kommune, og Astafjord Vekst er sentrale i prosjektet.

Adrenalin treningssenter skal forresten snarlig åpnes igjen slik at vi får på plass et viktig folkehelsetilbud i kommunen.

Christian Ekeland
prosjektleder
950 73 988