Velkommen til åpen kirke i forbindelse med 10-årsmarkeringen av 22. juli. Kirken er åpen mellom kl. 16.00-19.00.
Organist Arne Kristian Torbergsen spiller mellom kl. 17.00-18.00.

Kl. 12.00-12.05 ringer vi i kirkeklokkene sammen med øvrige kirker i landet.

 

 

Lavangen menighet