Ved Lavangen skole går 1.- 4.trinn på skolen fire dager i uken. 5.-10. trinn går alle dagene på skolen. Tidligere timeplaner hadde 270 minutter hver dag for hver klasse. Dette gir et minstetimetall på 1.-7.trinn som er 5301 timer og er 161 timer for lite. På 8.-10 trinn var minstetimetallet 2565 og er 57 timer for lite. For å klare å oppfylle Udir sitt minstetimetall må skolen utvide skoledagen. Neste skoleår blir Lavangen skole å utvide hver dag med 20 minutter, og undervisningen med 30 minutter. Videre går skolen fra undervisningstimer på 45-minutter til undervisningstimer på 60-minutter.  

Skoledagen blir fra kl. 08.00 - 14.00

 

Timeplan blir derfor slik:

Tidspunkt

Undervisning

Pause

08.00 - 09.30

90  min.

 

09.30 - 09.45

 

Friminutt 15 min

09.45 - 10.45

60  min

 

10.45 - 11.20

 

Matpause/friminutt 35 min

11.20 - 12.50

90 min

 

12.50 - 13.00

 

Friminutt 10 min

13.00 - 14.00

60  min

 

Sum

300 min

Friminutt 60 min

Timer over minstetimetallet

Den nye timeplanen vil medføre flere timer enn minstetimetallet. Skolen ønsker at dagene skal ha lik lengde, og at 1.- 4.klasse fortsatt skal ha fri en dag i uken. Timer utover minstetimetallet skal i all hovedsak brukes til å styrke lese- og skriveopplæringen på 1.-4.trinn, men også engelsk.

Fra 5.-10.klasse blir timene prioritert i forhold til resultater fra nasjonale prøver og annen kartlegging av elevene.

Fra neste skoleår vil hver klasse fra 1.-4. få 2 timer mer til undervisning, og 5.-10.klasse få 2,5 timer mer til undervisning. Dette utgjør 23 timer mer i uka for hele skolen.

Skoleskyss

Skoleskyssen vil gå fra Lavangen skole kl 14:10 hver dag.

 

Skoleruta for 2017/2018

 

Mvh

 

Dagfinn Antonsen, rektor