På grunn av koronaepidemien har det ikke vært drevet undervisning fra lokalene til Lavangen skole med elever tilstede fra fredag 13. mars 2020. I denne perioden har elevene fått digital hjemmeundervisning.

Det er nå klart for en trinnvis gjenåpning av skolene og fra mandag 27. april 2020 starter Lavangen skole opp med undervisning fra skolens lokaler for 1. - 4. årstrinn.  5. - 10. årstrinn vil inntil videre fortsatt få digital hjemmeundervisning.

Det er innført gode smittevernrutiner for både elver og ansatte. Det er også forsterket renhold av lokalene. Tiltakene er utarbeidet i samråd med smittevernfaglig kompetanse og er i tråd med veileder fra Udir om gjenåpning av skoler.