Urelmessigheter/driftforstyrrelser på vannet for abonnementer på strekningen Idrettsveien og til Nesset  i dag på grunn av etablering av ny vannledning i sentrumsområdet.

Det betyr at det vil bli fritt for vann deler av dagen i dag (onsdag 16. oktober 2019).  Det er p.t. ikk emulig å si noe om hvor lenge utkoplingen vil vare.