Årets utgave av Lavangsminne fås kjøpt på servicekontoret og Spar.

Dersom du ønsker Lavangsminne tilsendt pr. post ta kontakt med Krambuvika bygdemuseum v/ Harold Jenssen, harold.jenssen@outlook.com

Lavangsminne 2016