Rapport fra "myldremøte" 31.10.18
Det var 8 deltakere fra lag/foreninger/frivilligsentral/kommunen.  Møtet satte opp utkast til program, og dette utkastet publiseres allerede nå slik at alle har oversikt. Etterhvert som det kommer innmeldinger av arrangment kan  vi føre det inn i kalenderen. Hovedkomiteen er ikke satt endelig sammen.  Vi mangler en representant fra lag og foreninger. - Kan du/eller ditt lag være med?

2019: 30 års jubileum for Lavangsvekka - hvordan skal vi feire?
Levekårsutvalget skal diskutere saken i sitt møte 19.11.18. Har du forslag som du vil møtet skal få? Send e-post til postmottak@lavangen.kommune.no
2019: 10 år i forvaltningsområdet for samisk språk - hvordan skal vi feire?
Har du forslag? Send e-post til postmottak@lavangen.kommune.no

Korpsstevne 2019
Lavangen skolemusikk skal arrangere korpsstevne 21.-23.06.19 med (maks) 500 deltaker. Dette blir et kjempestort arrangement som vil gi oss mange små og store gjester - og mye flott korpsmusikk! Og et arrangment som trenger mange frivillige.  Meld deg gjerne som frivillig allerede nå!  Meld til Hege Rollmoen eller Trude Berg.

Innmelding av arrangment
Har du/dere arrangement som skal stå i programmet? Send oss en e-post eller ta kontakt pr. telefon 77 17 65 30 (biblioteket).  Alle innspill formidles til hovedkomitéen som skal sitt første konstituerende møte før 15.12.18.

Lavangsvekka 2019 - utkast  til program

dato hva skjer? detaljer arrangør
Fredag 21.06

Lavangsvekka starter
 

 

Korpsstevnet starter

"Myldredag" i Elveparken/utenfor Ornessenteret

 

Mottak, innkvartering og bespisning av deltakere på korpsstevnet

Lag, foreninger, kommunen, AG, næringsliv ++

 

 

Lavangen skolemusikk og mange frivillige.

Lørdag 22.06 Korpsstevnet pågår

Korpsstevnet pågår

 

RockNess?

Lavangen skolemusikk og mange frivillige

 

Søndag 23.06

Korpsstevnet avsluttes

 

St. Hans

Korpskonsert (dagtid)

 

 

Lavangen skolemusikk og mange frivillige

 

 

Mandag 24.06 Barnas dag Barnas dag på skoleplassen
Kafé i kantina
Åpent bibliotek
Flere + Tennevoll sanietsforening
Tirsdag 25.06   Paintball på Nesset Lavangen paintball
Onsdag 26.06   LHL-kafé på frivilligsentralen LHL
Torsdag 27.06 Lavangsvekka avsluttes Kulturarrangement
m/ utdeling av priser og gaver?