Levekårsutvalget har i sitt møte i dag 21.04.20 avlyst årets Lavangsvekka.