Tidspunkt for årets Lavangsvekka er nå bestemt av levekårsutvalget: lørdag 20.06 - torsdag 25.06.20.
Alle gode ideer, planlagte arrangement, interesserte bygdefolk og valgte medlemmer til hovedkomiteen er hjertelig velkommen på møtet!

Lag og foreninger, lokale bedrift, avdelinger i kommunen - har dere planlagt noe til Lavangvekka?  Velkommen på møtet - eller send hovedkomitéen en e-post


Tid: Torsdag 13. februar 2020 kl. 18.00.
Møtested: Lavangen bibliotek