Meld inn arrangement!

Årets hovedkomité:
Jane Johansen - leder - fra Lavangen frivilligsentral
Chrstian Ekeland - nestleder - kommunens næringskonsulent
Risten Inga Eira - fra Ástávuona giellagoahtie
Oddveig Johansen - fra lag og foreninger
Kristianne F. Pettersen - rep. fra levekårsutvalget
Tove Berg Paulsen - rep. for ansatte i kommunen
Tayba Jaly - rep. fra Lavangen ungdomsråd

 

 

 

Program for Lavangsvekka 2020 pr. 12.03.20

Salgsutstillinger:
Hjalmar Johnsen
Sindy Bjørn
Ulf Antonsen - fotoutstilling på frivilligsentralen
Salangen fotoklubb?

 

Dato kl. arrangement arrangør

 Lørdag 20.06.

   Åpning  
       
Søndag 21.06.

11.00

Gudstjeneste Lavangen kirke
50 års-konfirmanter
 
  14.00 Åpning av "Holmenhuken"
Ordførers tur
Lavangen fjellvandrerlag
  16.00 Tombola på Kjeiprød Kjeiprød grendelag

 

Mandag 22.06.
 

  Barnas dag

Kafé v/ Tennevoll Sanitetsforening
 
  18.00 Vev & vafler på Framheim UL Fram v/husflidsnemnda

 

Tirsdag 23.06.
St. Hanskveld
 

     
       

Onsdag 24.06.
 
11.00  Kafé på frivilligsentralen Lavangen LHL
       
       
Torsdag 25.06.
 
  Avlutning.
Utdeling av evt. kulturpris
Utdeling av evt. ungdomspris
Gaver til nyfødte