Lavangen menighet ligger i Indre Troms Prosti i Sør Troms og kommunen har ca 1050 innbyggere. Lavangen kirke er en trekirke fra 1891 og vi har en kirkegård. Staben består av sokneprest i 50 % stilling bosatt i Bardu kommune. Videre har vi kirkeverge, trosopplærer og kirketjener i deltidsstillinger. Organisttjenesten utføres p.t. av konsulentfirma. Kirkegårds-funksjonen utføres etter avtale med Lavangen kommune, teknisk etat. Lavangen kommune er en del av samisk språks forvaltningsområde.

Vi har ledig stilling som kirkeverge i 40 % stilling, med kontorsted i Servicebygget på Tennevoll, for snarlig tiltredelse.

Stillingens rammer og innhold følger den nye kirkeloven.

Kirkevergens hovedarbeidsoppgaver vil være:

* Daglig ledelse, budsjett, regnskap og personalansvar.

* Saksbehandling og sekretærarbeid for menighetsråd og utvalg, og oppfølging av vedtakene.

* Drift og vedlikehold av kirke og kirkegård.

Krav til søker:

* Utdanning på høyskolenivå og kompetanse innen administrasjon, ledelse og økonomi. Erfaring vil bli vektlagt i tillegg til utdannelse.

* Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

* Godt kjennskap til Den norske kirkes organisasjon og idelogi.

* Søker må være medlem av Den norske kirke, og det må fremlegges politiattest.

Det vi være en fordel om kirkevergen har en viss bygningsteknisk og grøntfaglig kunnskap.

Likeså er det en fordel at søker har kjennskap til samisk språk.

Lønn etter avtale. Arbeidsvilkår for øvrig innen rammen av avtaleverk for kirkelig sektor.

Nærmere opplysninger fås hos leder i menighetsrådet`s leder Lill Kristin Nilsen, tlf. 466 61919 eller fung. kirkeverge Alex Norbakken tlf 414 10 610.

Søknad med CV, samt bekreftede kopier av vitnemål og attester, sendes Lavangen menighetsråd, postboks 38, 9358 Tennevoll.

Søknadsfrist: 10. oktober 2018