Bakgrunn  

I flere år har kommunene hatt utfordring med å rekruttere og beholde nødvendig fagkompetanse. Dette, samt økt krav til veiledning av LiS1 (turnusleger) og LiS3 (lege i spesialisering), er bakgrunnen for at kommunene innledet dialog. Målet var å skape en fremtidsrettet og robust tjeneste for innbyggerne i kommunene, samtidig som organiseringen ivaretar krav til offentlige myndigheter. Resultatet ble Astafjordlegen - et interkommunalt samarbeid om driften av legekontorene i Ibestad, Lavangen og Salangen kommune, med en felles ledelse.
Astafjordlegen bygger på at det skal være lokal drift ved legekontorene, men legger til rette for et faglig og ressursmessig samarbeid mellom kommunene.

Styrket tilbud til pasientene

Gjennom faglig og ressursmessig samarbeid ønsker vi å gi det beste tilbudet til deg som pasient. De fleste endringene er interne, og du som pasient vil merke lite til dem. Som tidligere kontakter du ditt kontor, for legetime hos din fastlege. Ved fravær samarbeider avdelingene for å gi deg det beste tilbudet.   Gjennom digitale løsninger som felles elektronisk pasientjournal og telefoni, vil vi kunne samarbeide på tvers av kommunegrensene. Portalløsning med selvbetjening kan motta henvendelser som timebestilling og fornyelse av resepter via internett.

Organisering

Astafjordlegen består av tre avdelinger: Ibestad, Lavangen og Salangen. Avdelingene har felles ledelse.

Personalet ved legekontorene vil være ansatt i Salangen kommune. I tillegg skal det ansettes kommunepsykolog. Kommunepsykologen vil ha Salangen, Lavangen, Ibestad og Gratangen som sitt geografiske arbeidsområde.

Kort oppsummert

  • En ny måte å organisere eksisterende tjenester på.
  • Forankret i kommunale vedtak.
  • Interkommunalt samarbeid og veiledning av helsepersonell.
  • Astafjordlegen drifter avdelingene lokalt.
  • Pasientene forholder seg til sin fastlege ved sin lokale avdeling.
  • Samarbeid mellom avdelingene ved fravær.
  • Felles elektronisk pasientjournal med portalløsning for selvbetjening via internett.

 

Victoria Hanssen, 920 65 113
Administrativ leder Astafjordlegen

SØK HEr.png