Astafjordlegene har følgende ledige stillinger:

- Fastlegehjemmel for snarlig tiltredelse med kontorsted ved Hamnvik legekontor (Ibestad kommune)

- Fastlegehjemmel fra 01.09.19 med kontorsted ved Helsesenteret på Tennevoll (Lavangen kommune)

Stillingene kan påregne noe ambulering mellom legekontorene i det interkommunale samarbeidet.
Astafjordlegene tilrettelegger for kompetanseheving for den enkelte lege, supervisjon og veiledning, og delaktighet i et
større fagmiljø.

Stillingene inngår i interkommunalt legevaktsamarbeid sammen med 4 andre kommuner. Dette gir for tiden 18- delt
vakt. Legevakta ligger på Setermoen og er bemannet med hjelpepersonell/ sykepleiere hele døgnet, og er
samlokalisert med KAD senger.

 

Les hele utlysningen og send din søknad her

 

Søknadsfrist 7 mai 2019