STED: Kantina på Lavangen skole
TID : 5. november 2019 kl. 12.30 – 14.30
 
Pensjonistforbundet v/ Hans Ekornholmen kommer til Lavangen og holder foredrag om reformen «Leve hele livet» og «velferdsteknologi». 
 
Leve hele livet:
• En gjennomgang av de mest sentrale områdene vedrørende reformen Leve hele livet 
• En liten workshop, hvordan jobbe videre med reformen i vår kommune. 
Velferdsteknologi:
Hva ligger i begrepet velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologi kan fremme mestring og aktivitet •
Hvilke utfordringer velferdsteknologi kan forebygge  
• Gode eksempler på ulike typer teknologiske løsninger 
• Teknologi og bolig – risikorydding
• Hvordan sette velferdsteknologi inn i kommunens tjenester til eldre til det beste for brukerne. 
 
 
Pause med enkel servering.
 
Målgruppen for foredraget er hjemmeboende eldre, pårørende og frivillige. Ansatte og politikere vil også ha nytte av foredraget.   
Velkommen!
 
 
 
Arrangør:  Lavangen kommune, Pleie, rehabilitering og omsorgsavdelingen v/ Norunn Johansen