Levekårsutvalget i Lavangen ønsker å invitere lag og foreninger til et fellesmøte.  
Ønsker lag og foreninger å delta?

 

Møtet blir på kveldstid i romslige lokaler – en gang i begynnelsen av november 2020.
Saker som f.eks. kan snakkes om:

  • Lagsarbeid og utfordringer i «koronatid»
  • Samarbeid mellom lag og kommune? Forventning til samarbeid?
    Innspill til kommunal frivillighetspolitikk.   Samhandlingskoden.no
  • Hvordan rekrutterer vi frivillige?  Hvordan får vi med nye folk?
    Skal vi lage et årlig opplegg/time om frivillighet for et klassetrinn? Frivillig.no
 
Vi ber lag og foreninger sende svar om dere er interessert i å delta.  Evt. hvorfor dere ikke er interessert.
 
Levekårsutvalget har møte 22.10.20 og kan da bestemmer dato for fellesmøtet. Utvalget må derfor ha svaret innen tirsdag 20.10.20.
 
Viktor Andberg, leder av levekårsutvalget