Listeforslagene til årets kommunestyrevalg i Lavangen ligger ute til ettersyn på servicekontoret.