Statens Kartverk har i forbindelse med en pågående navnesak, opprinnelig reist av Spansdalen Historielag, reist navnesak for samisk navn på gårds- og bruksnummer 64 Fossbakken. 
Navnesaken er reist for å få avklart om Fossbakken har et samisk navn og hva navnet er. 
Kommunen ønsker høringsuttalelser angående det samiske navnet for Fossbakken ettersom funksjonene av det samiske navnet for gården kan være rettledende for det samiske navnet på grenda/tettstedet, jfr. lov om stadnamn § 4 tredje ledd. 
Innkomne høringssvar sendes til Sametinget for tilrådning med kopi til Kartverket. 

Lavangen kommune kunngjør og sender ut navnesaken på lokal høring, jfr. § 8 i lov om stadnamn, som vektlegger at eier og fester har rett til å uttale seg om gårds- og bruksnavn, kommunen har rett til å uttale seg og lokale organisajoner har rett til å uttale seg om skrivemåten på navn de har en særlig tilknytning til. 

Se hele navnesaksskjem med navnet saken omhandler (navnesak nr. 70) her, brev fra Statens Kartverk med beskjed om oppstart av navnesak finner du her og den lokale høringen i full tekst finner du her.

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler Sanne-Marja Utsi på e-post sanne.utsi@lavangen.kommune.no eller tlf. 91 38 92 69. 

Høringsuttalelse sendes til Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll, eller på e-post til post@lavangen.kommune.no, eller lever i skranken på servicekontoret senest 27.juni.2022.