Koronapandemien rammer ikke bare helsevesenet og enkeltmennesker. Næringslivet har i varierende grad utfordringer i denne nye situasjonen. Tirsdag 7. april 2020 skal en kommunal tiltakspakke diskuteres og vedtas i Lavangen. Basert på spørreundersøkelse i bedrifter i Lavangen er følgende punkter foreslått:

1) En analyse og gjennomgang av hvilke byggeprosjekter Lavangen kommune har planlagt de neste årene, der man identifiserer hvilke som bør framskyndes for å skape næringsaktivitet i regionen. Dette er et tiltak som er rettet mot bygg- og anleggsindustrien, som er godt utviklet i Lavangen.

2) Lavangen kommune går inn med ressurser til et prosjekt for reisemålsutvikling som allerede er satt i gang av Aa-Gård. Forstudien har fått støtte av Innovasjon Norge, og kan bidra positivt til reiselivet i Lavangen. Flere reiselivsbedrifter, bedrifter, lag og foreninger samt kommunen, er deltakere i prosjektet.

3) En vurdering av behovsprøvd frafall av kommunale avgifter.

4) Styrking av kommunalt næringsfond. Se på om man bør ha ekstraordinære vedtekter for dette fondet, gitt krisen vi nå har.

5) Styrke næringssjefens disposisjonspott.

Videre skal det opprettes en gruppe som jobber med aktivt å støtte næringslivet. Her tenkes det at gruppen skal bestå av to ledende politikere, tre fra administrasjonens lederstab og to fra næringslivet. Gruppen skal ha ukentlige møter der man gir statusoppdateringer og utvikler strategier for å styrke bedriftene.

Hver 14. dag gjennomføres det spørreundersøkelser i kommunen for å fange opp eventuelle endringer i situasjonen.

Det jobbes også regionalt. Lavangen kommune er med i et næringsvennlig regionsamarbeid (NVR) med Gratangen, Salangen og Bardu. Gruppen med næringsansvarlige møtes to ganger i uken for å se an situasjonen og komme opp med felles strategier for å styrke næringslivet. Gruppa er utvidet til også å omfatte Ibestad kommune i forbindelse med korona-utbruddet.

 

Noen nyttige nettsteder for mer informasjon:

  1. Regjeringen
  2. Innovasjon Norge
  3. NAV
  4. NHO 
  5. LO
  6. Visit Norway
  7. Troms og Finnmark fylkeskommune

Banker i Sør Troms:
Sparebanken Narvik
Sparebank1 Nord-Norge
68 Nord 

 

Christian Ekeland