Sted: Ástávuona giellagoahtie, Helsesenteret
Tid: 18.06.19 kl. 20.00-21.00.

Dette er en presentasjon med fortellinger, bilder og lydklipp som beskriver levd liv i forrige århundre. Vi har tatt ut flere temaer som tilsammen omfatter markesamisk hverdagsliv i gamle dager. Temaene som tilsammen omfatter markesamisk hverdagsliv i gamle dager. Temaene vi omhandler spenner fra arbeid for å berges, til kjærlighet og giftemål og ender med funderinger rundt verdisyn og livsanskuelser".

Presentasjonen baseres på tre av Várdobáikis prosjekter; Foto og fortellinger, samisk liv 1910-1925, Dokumentasjon av markesamisk kvinnekultur og Mestring av markesamisk mannsrolle. Presentasjonen er en sammenstilling av funn fra disse prosjektene. Ansvarli er Bente Østli Eilertsen og Tone Elvebakk.

Ástávuona giellagoahtie