Det betyr når du vil bytte fastlege, står alle registrert med samme fastlegekontor på HelseNorge:  Astafjordlegen, Helsesenterveien 2, 9350 Sjøvegan

Dette gjøres slik fordi HelseNorgeportalen skal bli tilgjengelig for deg. På denne portalen vil du kunne stille spørsmål, bestille time, reseptfornyelse osv. Lenke legges ut når løsningen er i drift.