Vi skal utføre vedlikeholdsarbeid på vannverket. Dette kan gi forstyrrelser på tilførsel av vann, og kanskje delvis stenging i den tiden arbeidet pågår: 
mandag 30.03. kl. 15.30 til tirsdag 31.03.20 kl. 16.00.

 

Teknisk etat