I disse dager starter Nav, tiltaksarrangører og Menn i helse jakten på motiverte og egnede menn som kan tenke seg en framtidig jobb som fagarbeider i helse- og omsorgssektoren.

«Menn i Helse» er samarbeidsprosjekt mellom NAV, kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet der målet er å rekruttere flere menn til en sektor som har behov for flere hender i framtida.

Målgruppen for Menn i helse er menn mellom 25-55 år med rett til/mottar ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt under utdanningsløpet og tittelen helsefagarbeider etter bestått fagprøve. Det tilbys et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider.

Ønsker du vite mer: www.mennihelse.no