Selve feltøvelsen foregår fra 11. til 18. mars. Etter feltøvelsen skal materiell og personell transporteres ut av øvingsområdene. Militær kolonnekjøring og øvingsaktivitet kan føre til forsinkelser for øvrig trafikk. Statens vegvesen har følgende råd til trafikantene i de berørte områdene:

  • Vær ekstra oppmerksom
  • Forvent forsinkelser
  • Beregn ekstra kjøretid

Under feltøvelsen vil det være øvingsaktivitet langs deler av veinettet. Disse områdene vil være skiltet spesielt. For å ivareta trafikksikkerheten vil Militærpolitiet stoppe sivil trafikk og informere om det som foregår. Statens vegvesen er en del av Forsvarets sikkerhetsorganisasjon under øvelsen, og følge nøye med på trafikken i de berørte områdene, i tett samarbeid med blant annet politiet.

Her kan publikum få trafikkinformasjon:

 

I tillegg vil Statens vegvesen dele aktuell informasjon på Facebook og Twitter.