Miljøstasjonen holder isteden åpent torsdag 28. januar 2021 mellom kl. 13.00-19.00.

 

Astafjord Vekst v/ Iris Gjertsen