Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lanserte tidligere i år en ny versjon av minsak.no som er nettportal for innbyggerforslag slik den er omtalt i
§39 i kommuneloven. Minsak.no gjør det mulig å fremme innbyggerforslag elektronisk, og løsningen er tilpasset bruk på mobiltelefon.

KMD ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til å komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen
eller fylkeskommunen bør ta fatt i.

Lenke til siden finner du HER