Næringsfondet 09.11.20 var ikke beslutningsdyktig i sakene som gjaldt økonomisk støtte og kunne dermed ikke behandle søknadene.
Sakene ble utsatt.
Nytt møte er satt opp onsdag 11.11.20 kl. 14.00.

 

Ordfører