Hvorfor et slikt tilbud?
En sosial arena for denne aldersgruppen som ellers ikke har så mye tilbud i vår kommune.
Hva gjør vi der?
Uformell møteplass der "veien blir til mens vi går".
Hvem kan delta?
Alle i aldersgruppen 40-65 år som ønsker en sosial arena og være sammen med andre.
Hvor skal vi møtes?
Lavangen frivilligsentral hver onsdag kl. 12.00-14.00.
 

Oppstart: Onsdag 23. oktober 2019

 

Tilbudet er et samarbeid mellom Lavangen kommune, psykisk helse og Lavangen frivilligsentral.
Edith K. Hansen og Jane Johansen