Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
A A A

Mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling barnehage

For husholdninger med lav inntekt

Publisert , Oppdatert 16. august 2019
Denne artikkelen er over 3 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For husholdninger med lav inntekt, finnes det ordninger å søke på for å få redusert foreldrebetaling.

Fristen for å søke om reduksjon i foreldrebetaling for barnehage og gratis kjernetid for barnehageåret er 27. august 2019. Det kan søkes også etter denne datoen. Det gis ikke redusert foreldrebetaling med tilbakevirkende kraft,men fra første hele måned etter at søknad med dokumentasjon er mottatt av Lavangen kommune. 

Elektronisk søknadsskjema må benyttes. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

Informasjon om ordningen: Se http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Kort informasjon:

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

​Alle 2, 3, 4 og 5-åringer har rett til 20 timer gratis kjernetid (oppholdstid)  dersom husholdningens samlede inntekt er under vedtatt inntektsgrense i statsbudsjettet hvert år. 2-åringenes rett til gratis kjernetid er nytt fra 01.08.19.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Selvangivelsen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Dersom noe ikke er registrert i selvangivelsen av skattepliktig kapital- og personinntekter, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Skattepliktige kapitalinntekter er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst av salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendom.

For søknad for barnehageåret 2019/2020 leveres selvangivelsen for 2018. Det søkes for ett år av gangen. Muligheten for å søke reduksjon i foreldrebetalingen gjelder bare for kostnader for oppholdet for barn i barnehage og ikke for kombinasjonen barnehage/skolefritidsordning. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon.  

Ved spørsmål kan du kontakte Elisabeth Tobiassen tlf. 922 35 343 eller 991 50 115

E-post: elisabeth.tobiassen@lavangen .kommune.no

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk