Språkkonsulent Sanne-Marja Utsi gjennomfører vigselseremoni på samisk. Det å få lov til å gi sitt viktigste løfte til et annet menneske er stort, for de aller fleste av oss er det en selvfølge å få gjøre det på sitt eget språk, sier Sanne-Marja Utsi og legger til at hun gleder seg til oppgaven og skal gjøre det hun kan for at brudeparene skal få en god opplevelse. 

 

Borgerlige vigsler ble ett kommunalt ansvar 01.01.2018. I Lavangen kommune har ordfører, varaordfører og kommunedirektør vigselsmyndighet. Fra 01.01.2022 ble denne myndigheten utvidet til også å gjelde samisk språkkonsulent.  

 

 

 

 

Les mer om borgelig vigsel her