Oversikt over oppkjørte turveier i Spansgård

Spansdahl skogsvei- og utmarksforening melder: 

"Folkehelseturer i Spansgården vinteren 2018:
Spansdahl skogsvei- og utmarksforening inviterer ung og gammel til å benytte våre turveier i Spansgårdslia og langs Spansdalselva. Kartet viser hvilke turvier (rød strek) som vi vil kjøre med snøscooter. Langs disse veien kan dere gå til fots.
Vi har søkt kommunen om et lite bidrag til å legge tilrette for folkehelseaktiviteter, men fikk avslag.
For at folk likevel skal kunne gå turer langs turveiene har vi fått Stian Johansen til å kjøre snøscooter-spor etter store snfall. Dette gjør han på frivillig basis, noe vi setter stor pris på.
GOD TUR."