Søknad til kommunalt næringsfondet gjør du elektronisk via søkeportalen Regionalforvaltning.no
Søknadene behandles fortløpende av Lavangen kommune.

Har du spørsmål om ordningen ta kontakt med ordfører Bernhardt Halvorsen e-post eller næringsutvikler Christian Ekeland e-post

Reglement for næringsfondet

 

Ordfører