Lavangen kommune er tildelt kr. 607 762,- til kommunalt næringsfond fra Troms og Finmark fylkeskommunes havbruksfond 2020. 

Midlene er øremerket tiltak for å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk.

Midlene forvaltes av næringsfondet i Lavangen, søknadsskjema finnes på www.regionalforvaltning.no og søknadsfristen er 15. juni 2021.