Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Her finner du informasjon om tilskuddsordningen og lenke til søknadsportalen