NAV Lavangen er sommerstengt i tiden 22.07-09.08.19. 
NAV Salangen har åpent hele sommeren.