NAV Salangen, NAV Lavangen og NAV Dyrøy har siste dag åpent for drop-in henvendelser torsdag 23.01.20.

I perioden 27.01.20 tom 30.01.20 er de tre nevnte NAV kontorene stengt grunnet flytting. Avtalte møter gjennomføres som normalt.

Første dag åpent for drop-in henvendelser er tirsdag 04.02.20, da i nye lokaler på Sjøvegan for NAV Salangen, Lavangen, Dyrøy.