NAV vil i ukene 27-32 ha noe redusert bemanning som følge av ferieavvikling. Det vil derfor ikke være mulig å møte opp uten avtale i Dyrøy i denne perioden.

Det vil være åpent for henvendelser uten avtale på Sjøvegan, torsdager klokken 12-14, gjennom hele sommeren.

Planlagte avtaler og møter gjennomføres som vanlig.

 

 

Kristine Bertinsdatter Endregaard
NAV-leder // Salangen-Lavangen-Dyrøy
NAV // Troms og Finnmark